> EERDERE EXPOSITIES EN EVENEMENTEN

> Het diepste van onze ziel, de mijnen door de ogen van Paris Match

Van 1 juni tot en met 29 september 2019 

De mijnen hebben buitenstaanders altijd al gefascineerd. Al heel vroeg toonde ook de pers interesse, zoals blijkt uit de mediahetze die ontstond na de mijnramp van Courrières in 1906. De mijnen boeien lezers en inspireren journalisten die ter plekke snellen om verslag uit te brengen van de gebeurtenissen die het leven rond de schachten bepalen: ongevallen, stakingen, bezoek van voorname personen, achtergrondreportages, alles wordt op de gevoelige plaat vastgelegd.

Het tijdschrift Paris Match brengt verslag uit van de nationale en internationale actualiteit. Fotografie speelt een cruciale rol in elk nummer. Drie generaties van fotografen hebben alle gebeurtenissen met een onverzadigbare nieuwsgierigheid vereeuwigd. Ze zorgen voor unieke beelden die perfect aansluiten bij het devies van het nummer uit 1978: ‘Le poids des mots, le choc des photos’ (Het gewicht van de woorden, de schok van de foto’s). Meer nog dan doodgewone momentopnames geven deze foto’s blijk van een esthetische zoektocht die het publiek in vervoering brengt.

Paris Match en het Historisch Mijncentrum hebben deze tentoonstelling ontworpen op basis van de fotoarchieven van het tijdschrift over de gebeurtenissen die de geschiedenis van de mijnen in Europa bepaald hebben. Via 25 beelden bieden zes fotografen hun kijk op de wereld van de mijnen.