HET HISTORISCH MIJNCENTRUM

> ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM

Het documentatiecentrum van het Historisch Mijncentrum stelt zijn gevarieerd en omvangrijk archief van
2 500 meter open voor onderzoekers, maar ook voor schrijvers, scenaristen producers ...

Dit archief is afkomstig van vroegere mijnmaatschappijen en de “Houillères du Nord-Pas de Calais”. Het documentatiecentrum beschikt over een bibliotheek met meer dan 7000 werken, een filmotheek met ca 500 films, een videotheek met 600 cassettes en een fotoarchief met ongeveer 500 000 dia’s en negatieven.
Deze verzameling en het werk van de onderzoekers verdiepen onze kennis van over de mijnwereld, op historisch, sociaal, economisch en technisch vlak. Het documentatiecentrum staat niet alleen in voor de bewaring en het beheer van dit fonds, maar ook voor de valorisatie ervan via museografische, culturele en pedagogische producten.

Weetje: het Centrum steunde de vereniging « Bassin Minier Uni » bij de samenstelling van het dossier voor de kandidatuur van het werelderfgoed van Unesco. Het steunde ook producer Claude Berri bij de voorbereiding van de opnames van zijn film Germinal.

CONTACTEN

Voor meer informatie kunt u het archief consulteren. Gelieve contact op te nemen met het documentatiecentrum.

Directrice van het documentatiecentrum

Virginie Malolepszy

Verantwoordelijke programmatie evenementen en fototheek

Sabine Dequin

Assistente documentatiecentrum

Frédérique Delforge