Middelen en verzamelingen

Middelen en verzamelingen » De verzamelingen

DE VERZAMELINGEN

De verzamelingen van het Historisch Mijncentrum omvatten 15.000 voorwerpen in verband met de geschiedenis van het mijnbekken in Nord-Pas-de-Calais.

De drie voornaamste afdelingen zijn : geschiedenis van de mijntechniek, waarschijnlijk het kernstuk van de verzameling, de volkenkunde via getuigenissen van het dagelijks leven van de mijnwerker en de geologie, met een belangrijke collectie fossielen uit de mijn en vele stukken rots afkomstig van proefboringen.
Het Historisch Mijncentrum werkt bovendien, sedert enkele jaren, aan de opbouw van een verzameling kunstwerken (schilderijen, tekeningen, aquarellen, beeldhouwwerken, tapijten, reklame- en filmaffiches.) en siervoorwerpen in verband met de mijn en de mijnwerkers (uurwerken, meubels, keukengerei, geldstukken en medailles).

DE TECHNISCHE VERZAMELING

De aanzet voor deze collectie werd gegeven door de mijnmaatschappij Houillères du bassin du Nord-Pas de Calais die reeds vanaf het midden van de jaren 1970, naargelang de mijnsluitingen, erop stond alle getuigenissen van de activiteit : materieel, werktuigen, machines, maquettes te verzamelen, alsook het pedagogisch materiaal afkomstig uit de vormingscentra van de Houillères.

Aan de hand van de collectie die men zo samenbracht, krijgt men een duidelijk beeld van de evolutie van de gebruikte technieken en de werkomstandigheden in de mijngalerijen (steenkoolontginning, graafwerken, verlichting, veiligheid, transport…) van einde 19de eeuw tot de jaren 1990, en ook van het werk boven, op de begane grond.

Een groot aantal objecten zijn vandaag opgesteld « in situ » in de gereconstrueerde mijngalerijen en de industriegebouwen van de mijn Delloye.

De andere voorwerpen worden bewaard in een opslagplaats en gebruikt voor de tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd door het Historisch Mijncentrum.

Na het verdwijnen van de Houillères blijft de verzameling regelmatig groeien, ook wegens de medewerking van de inwoners van Nord/Pas-de-Calais. Het Centrum organiseert jaarlijks een inzameling om de schenking van voorwerpen en documenten in verband met de mijnen aan te moedigen.

DE GEOLOGISCHE VERZAMELING

Een verzameling van maar liefst 1600 steenkoolfossielen werd samengesteld bij de oprichting van het museum.
Die zijn afkomstig uit verschillende mijnen in het mijnbekken. Daarvan worden 64 werkelijk uitzonderlijke stukken tentoongesteld in de afdeling De oorsprong van de steenkool, het Carboon. Op het einde van het jaar 2000 werd dit fonds uitgebreid door het depot van een deel van de steenverzameling (lithotheek) van het « Bureau de Recherches Géologiques et Minières ». Die omvat enkele honderden bodemmonsters afkomstig uit proefboringen in opdracht van de Houillières du Bassin du Nord/Pas-de-Calais en andere geologisch interessante stukken uit dezelfde streek.

DE VERZAMELING ETNOLOGIE

Het grootste deel van deze collectie is afkomstig van de Houillères, die echter maar een bescheiden verzameling op dat gebied had. Daarom breidt het Historisch Mijncentrum, van begin jaren 1990 af, deze verzameling intensief uit met de nadruk op wat herinnert aan het dagelijks leven van de mijnwerkers, in de mijn maar ook daarbuiten.

Als start van dit verzamelbeleid werden twee systematische inzamelingen georganiseerd, in 1991 en 1992, om de collectie te verrijken met alledaagse voorwerpen die in huis gebruikt werden – in de keuken, voor de was en het naaien. Daarbij voorwerpen die typisch zijn voor de immigratiegolven, zoals bij voorbeeld de kolenraspen bij de Polen.

Er kwamen zeer veel giften binnen in verband met de vrije tijd : postkaarten, souvenirs in verband met de vakantie van de mijnwerkers en hun familie in La Napoule of in Berck; partituren en instrumenten herinneren aan het belang van het musiceren.

Het Historisch Mijncentrum slaagde er ook in een complete verzameling op te bouwen over de duivenmelkerij , met een keuze aan instrumenten gebruikt voor het kweken van de postduiven of tijdens de wedstrijden : constateurs (klokken) en loodtang, ringen en ringtang, manden of dozen voor het transport, vlaggen en trofeën van de verenigingen van duivenmelkers.

Dank zij deze giften is er stof genoeg voor tentoonstellingen of illustraties van de publicaties die het Centrum uitgeeft, in de reeks “Mémoires de Gaillette”. Er blijven giften binnenkomen tot vandaag. Het team van het Centrum organiseert dan ook, bij het feest van de Heilige Barbara (4 december) een dankceremonie voor de milde gevers waar men alle in dat jaar ontvangen objecten en documenten toont.

Vragenuurtje

In onze Vragenuurtje vind je alle antwoorden die je nodig hebt.

Middelen

Ontdek al onze middelen en verzamelingen

Contact

Neem contact met ons op als je vragen hebt of ons museum wilt bezoeken.

Praktische informatie

Openingstijden, prijzen, brochures... bekijk onze praktische informatie om je te helpen je bezoek aan het Mijnbouwhistorisch Centrum te plannen.

Actualiteit

Het hele jaar door biedt het Mining History Centre een rijk en gevarieerd programma van tijdelijke tentoonstellingen, evenementen, workshops en meer.

Diensten

Ontdek alle diensten die in het museum beschikbaar zijn: shop-café, restaurant, seminariezalen, enz.