MIDDELEN EN VERZAMELINGEN

> DE PUBLICATIES VAN HET CENTRUM

Het Historisch Mijncentrum publiceert elk jaar werken in de reeksen « Mémoires de Gaillette » en « Les Carnets du Galibot ».

Mémoires de Gaillette (herinneringen van een stuk steenkool) is een reeks over allerlei aspecten van de geschiedenis of de cultuur van het mijnbekken in Nord-Pas-de-Calais. De boeken worden geschreven door specialisten van het gekozen onderwerp en hebben een rijke illustratie afkomstig uit de verzameling en het archief van het Centrum.

Les Carnets du Galibot, (schriftjes van een leerling-mijnwerker) is reeks die in 2004 van start ging. De reeks is bedoeld voor een jong publiek, maar ook volwassenen worden geboeid. In zowat 20 bladzijden gaat men beknopt in op de onderwerpen uit de tentoonstellingen die rijk geïllustreerd worden.

Het Centrum geeft verder de Acta uit van de colloquia die het organiseert, en de catalogi van de tijdelijke kunsttentoonstelllingen. Het werkt ook mee met andere instellingen voor co-edities.

Alle werken worden in het Frans gepubliceerd. Uitzondering is Petite histoire des mines du Nord-Pas de Calais, dat ook in het Engels bestaat.