HOME

> TOEGANKELIJKHEID

In de voorbije jaren heeft het Historisch Mijncentrum een beleid opgebouwd dat erop gericht is de opdracht de mijncultuur van Nord Pas-de-Calais bij het publiek te brengen, uit te breiden naar een zo groot mogelijk publiek, met aandacht voor de groepen met een handicap.

Om op een zo efficient mogelijke manier te kunnen inspelen op de specifieke noden van deze personen werd contact opgenomen met het netwerk van verenigingen van gehandicapte personen.

Een eerste stap was de invoer van procedures bij het onthaal met als doel de gehandicapte personen te erkennen, identificeren en te begeleiden. Daarvoor was een bewustmaking nodig van de medewerkers van het Centrum, die in contact zijn met het publiek.

Er was ook een herinrichting van de site nodig om het onthaal en het comfort van de bezoeker te verbeteren :

+Voor de bezoekers met een motorische handicap

– Aanleg van een verhard parcours tussen de verschillende gebouwen op de site, zodat het grootste deel nu met een rolstoel te bereiken is

– Als compensatie voor de plaatsen waar zij niet kunnen komen, krijgen de bezoekers in rolstoelen een film de met de presentatie daarvan te zien. Daarna sluit de rolstoelbezoeker weer aan bij de groep voor het vervolg van het bezoek

+Voor de bezoekers met een auditieve handicap

– Installatie van magnetische circuits wat de communicatie gemakkelijker maakt voor de personen die een gehoorapparaat dragen in de verschillende ruimten van het museum.
+Voor de bezoekers met een visuele handicap

– Aanschaf van een taktiele maquette van de site, wat aan de bezoekers met een visuele handicap toelaat een een indruk te krijgen van de gehele site en van de plaats van de verschillende gebouwen

– Versterking van de verlichting in de mijngalerijen, op aanvraag

Markeren in wit van de rand van de wegen tussen de gebouwen om zo de verplaatsing van de slechtziende bezoekers gemakkelijker te maken, ook de pijlers, ramen en treden worden gemarkeerd

Aanpassing van de bewegwijzering van de site doe overeenkomt met leeskaart van de slechtziende bezoekers

+Voor de bezoekers met een mentale handicap

– De witgeschilderde stoepen van het parcours en de versterking van de verlichting in de mijngalerijen hebben ook een positief effect op de verplaatsingen van de bezoekers met een mentale handicap
label-tourisme-et-handicap-309

Er werden ook werken uitgevoerd in 2009 in het restaurant Le Briquet dat zo het label Tourisme et Handicap gekregen heeft voor de vier vermelde soorten handicap.

In 2010 heeft het Historisch Mijncentrum de prijs « Musée pour tous, musée pour chacun”, », (museum voor allen, museum voor elkeen) toegekend door het Ministerie van Cultuur (Frankrijk) wegens zijn « uitstekende prestatie inzake de toegankelijkheid van bezoekers met een handicap ».